TCVN 12091-6:2018 (BS EN 16228-6:2014) Thiết bị khoan và gia cố nền móng - An toàn - Phần 6: Thiết bị dùng trong khoan phụt
Drilling and foundation equipment - Safety - Part 6: Jetting, grouting and injection equipment
4.5
932
Lượt xem
4
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • Vĩnh viễn
0₫
Thành tiền 0₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2023
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21 x 31 (cm)
Số trang:
15
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978 - 604 - 82 - 7811 - 3

TCVN 12091-6:2018 hoàn toàn tương đương EN 16228-6:2014.

TCVN 12091-6:2018 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 12091 “Thiết bị khoan và gia cố nền móng - An toấn” bao gồm các phần sau:

 • TCVN 12091-1:2018 (EN 16228-1:2014), Phần 1: Yêu cầu chung'
 • TCVN 12091-2:2018 (EN 16228-2:2014), Phần 2: Máy khoan tự hành dùng trong xây dựng, địa kỹ thuật và khai thác mỏ;
 • TCVN 12091-3:2018 (EN 16228-3:2014), Phần 3: Thiết bj khoan ngang cỏ định hướng (HDD);
 • TCVN 12091-4:2018 (EN 16228-4:2014), Phần 4: Thiết bị gia cố nền móng;
 • TCVN 12091-5:2018 (EN 16228-5:2014), Phần 5: Thiết bị thi công tường trong đất;
 • TCVN 12091-6:2018 (EN 16228-6:2014), Phần 6: Thiết bị dùng trong khoan phụt;
 • TCVN 12091-7:2018 (EN 16228-7:2014), Phần 7: Thiết bị bổ sung có thể hoán đổi được.

Tiêu chuẩn này được sử dụng kết hợp với Phần 1 của Bộ tiêu chuẩn nói trên.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất