TCVN 12091-4:2018 (BS EN 16228-4:2014) Thiết bị khoan và gia cố nền móng - An toàn - Phần 4: Thiết bị gia cố nền móng - Drilling and foundation equipment - Safety - Part 4: Foundation equipment
4.5
1505
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21x31 cm
Số trang:
17
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5663-0

Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn loại/nhóm C như quy định trong ISO 12100:2010.

Các máy có liên quan và các mối nguy hiểm, các tình huống nguy hiểm, các trường hợp nguy hiểm được quy định trong phạm vi áp dụng của tiêu chuẫn này.

Khi các điều khoản của tiêu chuẩn loại/nhóm c này khác với các điều khoản trong các tiêu chuẩn loại/nhóm A hoặc loại/nhỏm B thì các điều khoản của tiêu chuẩn loại/nhóm c phải được ưu tiên hơn các điều khoản của các tiêu chuẩn khác. Máy phải đưực thiết kế và chế tạo theo các điều khoản của tiêu chuẩn loại/nhóm C này.

 

Bình luận

Tuyển tập hay nhất