Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

TCVN 12002:2020 Kết cấu thép xây dựng - Chế tạo và kiểm tra chất lượng - Steel structures - Production and quality control

4.5

740

lượt xem

0

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
Thành tiền

10.000₫

 • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
 • Kích thước bìa:21x31 cm
 • Năm XB:2021
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook
 • Số trang: 61 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-5687-6
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Kết Cấu thép xây dựng - Chế tạo và kiềm tra chất lượng

Steel structures - Production and quality control

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu chung đổi với công tác chế tạo tại nhà máy và kiểm tra chẳt lượng kết cấu thép xây dựng trong nhà và công trình công nghiệp, nhà ở và nhà công cộng. 1.2 Tiêu chuẩn này không áp dụng đổi với các loại két cấu thép sau đây: - Đường sắt và càu đường ô tô; - Thân ổng khói, lò luyện kim; - Công trình thủy. 

 

Bình luận

;

Tuyển tập hay nhất

Ok