Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

TCVN 11718:2016 (BS EN 1113:2015) Vòi nước vệ sinh - Ống mềm lắp sen vòi dùng làm vòi nước sinh hoạt cho các hệ thống cấp nước kiểu 1 và kiểu 2 - Yêu cầu kỹ thuật chung - Sanitary tapware - Shower hoses for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification

4.5

360

lượt xem

0

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
Thành tiền

10.000₫

 • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
 • Kích thước bìa:21x31 cm
 • Năm XB:2021
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook
 • Số trang: 25 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-5684-5
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

TCVN 11718:2016 hoàn toàn tương đương BS EN 1113:2015.

TCVN 11718:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 2, Chi tiết lắp xiết biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bình luận

;

Tuyển tập hay nhất

Ok