TCVN 10572-1:2014 (ISO 10033-1:2011) Gỗ nhiều lớp (LVL) - Chất lượng dán dính - Phần 1: Phương pháp thử - Laminated veneer lumber (LVL) - Bonding quality - Part 1: Test methods
4.5
617
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21x31 cm
Số trang:
16
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5150-5

TCVN 10572-1:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 10033-1:2011. TCVN 10572-1:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ kết cấu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 10572 (ISO 10033), Gỗ nhiều lớp (LVL) - Chất lượng dán dính, gồm các phần sau: * TCVN 10572-1:2014 (ISO 10033-1:2011), Phần 1: Phương pháp thử. * TCVN 10572-2:2014 (ISO 10033-2:2011), Phần 2: Các yêu cầu.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất