Tài liệu học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
4.5
74
Lượt xem
2
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
18.000₫
Thành tiền 18.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
107
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604826977-7

Triển khai Công văn 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị, năm 2021, Bộ Giáo dục và đào tạo đã xuất bản Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho bậc đại học không chuyên lý luận chính trị). Dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh đổi mới nội dung, phương châm, phương pháp giảng dạy phù hợp với định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Với khối sinh viên đại học hệ không chuyên lý luận chính trị, các bài giảng được thiết kế theo hướng kiến thức chung, tổng hợp các vấn đề cơ bản nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo trình với kết cấu 6 chương có nhiều ưu điểm, súc tích, logic song với thời lượng giảng dạy phân bố trong 30 tiết cũng gây khó khăn cho sinh viên tiếp cận, phân tích các quan điểm của Hồ Chí Minh một cách cụ thể, toàn diện và bảo đảm mục tiêu của chương trình đào tạo. Vì vậy, để giúp sinh viên hệ thống được khối lượng kiến thức trong giáo trình và định hướng các vấn đề liên hệ vận dụng thực tiễn, tập thể giáo viên Khoa Lý luận Chính trị trường đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã biên soạn công trình “Tài liệu học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh” để làm tài liệu tham khảo cho sinh viên học tập. Công trình kế thừa nội dung Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ Giáo dục và đào tạo xuất bản năm 2021; đồng thời, kế thừa giáo trình do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mặc dù các tác giả đã cố gắng biên soạn, tiếp thu ý kiến của Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh) để chỉnh sửa song chắc chắn khó tránh khỏi sai sót. Các tác giả rất mong nhận được góp ý của người đọc để hoàn thiện hơn nữa công trình này.


 

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất