Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline khách lẻ:

0888080290

Trịnh Xuân Lai

  • Sách - Giáo trình: 9
  • Học hàm, học vị:

    Tiến Sĩ

  • Đơn vị công tác:Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội