Nguyễn Đức Lợi

  • Sách - Giáo trình: 23
  • Học hàm, học vị:

    Giáo sư, Tiến sĩ

  • Đơn vị công tác:Viện KHCN Nhiệt lạnh, Đại học Bách khoa Hà Nội
Lọc theo định dạng
Lọc

Nguyễn Đức Lợi

Chỉ từ 27.000₫

Nguyễn Đức Lợi

Chỉ từ 32.000₫

Nguyễn Đức Lợi

Chỉ từ 24.000₫

Nguyễn Đức Lợi

Chỉ từ 20.000₫

Nguyễn Đức Lợi

Chỉ từ 24.000₫

Nguyễn Đức Lợi

Chỉ từ 14.000₫

Nguyễn Đức Lợi

Chỉ từ 14.000₫

Nguyễn Đức Lợi

Chỉ từ 22.000₫

Nguyễn Đức Lợi

Chỉ từ 26.000₫

Nguyễn Đức Lợi

Chỉ từ 39.000₫

Nguyễn Đức Lợi

Chỉ từ 10.000₫