Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290
img

0

Giải thưởng

1

Sách - Giáo trình

Lưu Đức Cường

  • Năm sinh:
  • Học hàm, học vị:Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Kiến trúc sư
  • Chức danh:Viện trưởng
  • Đơn vị công tác:Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
Ok