Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290

0

Giải thưởng

2

Sách - Giáo trình

Lương Văn Hải

  • Năm sinh:
  • Học hàm, học vị:Phó Giáo sư - Tiến sĩ
  • Chức danh:
  • Đơn vị công tác:Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia, TP Hồ Chí Minh
Ok