Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline khách lẻ:

0888080290

Đỗ Văn Đệ

  • Sách - Giáo trình: 10
  • Học hàm, học vị:

    Phó Giáo sư - Tiến sĩ

  • Đơn vị công tác:Đại học Xây dựng