Đặng Tỉnh

  • Sách - Giáo trình: 14
  • Tiểu sử:

    - Quá trình công tác :Thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp: - Giảng dạy môn “Tinh học ứng dụng” Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội,từ năm 1991 đến 2012; Từ năm 2004 – 2010, giảng dạy tại trường Đại học dân lập Phương Đông, Từ năm 2010 – 2018, giảng dạy tại trường Đại học dân lập Thành Tây. - Các công trình tiêu biểu: + Tham gia thiết kế: 05 dự án + Tham gia thẩm tra: 03 dự án + Chủ trì giám sát thi công xây lắp: 02 dự án

  • Năm sinh:1941
  • Học hàm, học vị:Thạc sĩ
  • Chức danh:Trưởng phòng khoa học Viện Thiết kế Bộ Quốc Phòng
  • Đơn vị công tác:Viện Thiết kế Bộ Quốc Phòng
Lọc theo định dạng
Lọc

Đặng Tỉnh

Chỉ từ 11.000₫

Đặng Tỉnh

Chỉ từ 15.000₫