Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290
Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Sổ tay thiết kế đồ án trường Tiểu học

4.5

160

lượt xem

0

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
Thành tiền

12.000₫

 • NXB: Nhà Xuất Bản Xây Dựng
 • Kích thước bìa:19 x 27 cm
 • Năm XB:2021
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook, Sách giấy
 • Số trang: 140 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-5712-5
 • ISBN: 978-604-82-5590-9
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Sổ tay thiết kế đồ án trường Tiểu học cung cấp tài liệu tổng hợp các kiến thức, phương pháp và trình tự thực hiện đồ án thiết kế kiến trúc Trường Tiểu học, đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ các yêu cầu pháp lý trong thực tiễn hành nghề thiết kế
đồ án.

Trong điều kiện hiện tại, không ít sinh viên lúng túng khi nhận được nhiệm vụ thiết kế các đồ án môn học. Vì vậy, việc tổng hợp và biên soạn một quyển sổ tay có những thông tin cần thiết, là tài liệu hướng dẫn cụ thể để phục vụ cho việc thiết kế đồ án trường Tiểu học trở nên cần thiết.

Bên cạnh đó, việc xây dựng được Sổ tay hướng dẫn này còn giúp các giảng viên hướng dẫn đồ án có sự thống nhất với nhau trong nhiều vấn đề, từ quan niệm về thể loại đề tài, mục tiêu đồ án, nhiệm vụ thiết kế chi tiết, trình tự hướng dẫn theo giai đoạn và các yêu cầu về sản phẩm, thành phần hồ sơ bản vẽ. Điều này còn giúp việc đánh giá sản phẩm thiết kế của học sinh có tiêu chí rõ ràng và thống nhất hơn. 

Sổ tay còn là tài liệu tổng hợp, phân tích, và đề xuất một cách khoa học các nội dung cần thiết theo trình tự thực hiện một đồ án thiết kế nói chung. Sinh viên có thể vận dụng trình tự này cho các thiết kế khác ngoài đồ án Trường Tiểu học. 

 

Bình luận

Tuyển tập hay nhất

Ok