Sổ tay đồ án nội thất
4.5
1905
Lượt xem
45
Đã bán
Chọn sản phẩm
83.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 83.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2020
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
15 x 21 (cm)
Số trang:
78
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-3157-6
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5918-1

Đồ án Kiến trúc Nội thất là môn học quan trọng, giúp sinh viên tồng hợp các kiến thức đâ học và trình bày ý tuông thiết kê' nội thất của mình. Nhận thấy tầm quan trọng của môn học này, Bộ môn Nội thất, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch - Truông Đại học Xây dụng đâ thực hiện biên soạn cuốn Sổ tay Đồ án Nội thất.

Cuốn sổ tay của chúng tôi nhằm giới thiệu một cách hệ thống các buóc co bàn để thục hiện một đồ án kiến trúc nội thất, bao gồm các phần sau đây: 

Phần 1: Nghiên cứu và chuẩn bị

Phần 2: Ý tuởng thiết kế nội thất

Phần 3: Thế hiện đồ án thiết kế nội thất

Phần 4: Yếu tố xây dụng, kỹ thuật công trình và vật liệu trong thiết kê' nội thất

Phân 5: Ví dụ đồ án minh họa

Phần 6: Ghi chú - Phần dành cho sinh viên tụ bổ sung kiến thức

Mục đích của cuốn sổ tay là tài liệu học tập cho sinh viên Chuyên ngành Kiến trúc Nội thất và là tài liệu tham kháo cho những ai quan tâm đến thiết kê' nội thất. Chính vì vậy mỗi bước thực hiện đồ án đều đuợc trình bày một cách ngắn gọn, nhung đầy đủ cùng với các ví dụ minh họa trục quan, giúp nguời đọc có đuợc một cái nhìn đon giản và tổng quát dẫn đến sụ thành công của một đồ án nội thất.

 

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất