Sách nổi bật

Định dạng:
12

26 Giáo trình trong chủ đề

Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư theo hướng kiến trúc xanh
 • Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Đức (CB), Nguyễn Xuân Thành, Ngô Thị Thu Huyền, Đào Đăng Quang, Nguyễn Văn Luân - ĐH Kỹ thuật Thái Nguyên
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 120
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 72.000 vnđ

Thiết kế liên kết trong kết cấu thép theo tiêu chuẩn Mỹ AISC/LRFD 360-16
 • Tác giả: Trần Văn Phúc (CB) và nnk - ĐH Kiến trúc tp HCM
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 192
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 108.000 vnđ

Nghiệp vụ đấu thầu - 300 câu hỏi đáp và xử lý tình huống trong đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng
 • Tác giả: TS. Trần Vinh Vũ - Viện XD và Quản trị kinh doanh
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 302
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 113.000 vnđ

Quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Tác giả: TS. Trần Vinh Vũ - Viện XD và Quản trị kinh doanh
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 810
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 450.000 vnđ

Cầu vòm ống thép nhồi bê tông
 • Tác giả: Trần Bảo Xuân
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 630
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 330.000 vnđ

Lịch sử vườn cảnh
 • Tác giả: TS.KTS. Phạm Anh Tuấn - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 20.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 152
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 260.000 vnđ

Danh bạ điện thoại cơ quan Bộ Xây dựng
 • Tác giả: Văn phòng Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 10,5 x 14,5 cm
 • Số trang: 283
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 100.000 vnđ

Định mức sử dụng vật liệu xây dựng (Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 184
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 136.000 vnđ

Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình (Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 150
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 112.000 vnđ

Kiến trúc
 • Tác giả: Trần Minh Tùng - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 20.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 142
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 99.000 vnđ

Thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị
 • Tác giả: Phạm Ngọc Sáu - ĐH Kỹ thuật HCM
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 278
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 149.000 vnđ

Đất nền, nước ngầm và địa kỹ thuật công trình lãnh thổ Việt Nam
 • Tác giả: Nguyễn Gia Chính
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 884
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 598.000 vnđ

12
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.