Sách mới

Định dạng:
123

1355 Giáo trình trong chủ đề

TCVN 6415-1 - 18:2016 Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 100
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 80.000 vnđ

Tiêu chuẩn Việt Nam về màng địa kỹ thuật POLYETYLEN khối lượng riêng lớn (HDPE)
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 52
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 49.000 vnđ

Luật kiến trúc và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 142
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 63.000 vnđ

Đô thị vị nhân sinh
 • Tác giả: Jan Gehl
 • Khổ sách:
 • Số trang: 264
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 350.000 vnđ

EXCEL nâng cao và các ứng dụng trong xây dựng
 • Tác giả: ThS. Nguyễn Thành An; ThS. Phan Tự Hướng - ĐH Kiến trúc HN
 • Khổ sách:
 • Số trang: 420
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 220.000 vnđ

Hướng dẫn đồ án môn học lập định mức kỹ thuật xây dựng
 • Tác giả: TS.Nguyễn Liên Hương, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; ThS. Nguyễn Văn Tâm - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 102
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 64.000 vnđ

Tính toán thiết kế nhà cao tầng theo TCVN và tiêu chuẩn Châu Âu (EUROCODE)
 • Tác giả: Đặng Tỉnh
 • Khổ sách:
 • Số trang: 226
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 124.000 vnđ

Công nghệ cọc nâng cao
 • Tác giả: Cao Văn Hóa - ĐH Kiến trúc HCM
 • Khổ sách:
 • Số trang: 184
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 104.000 vnđ

Cẩm nang bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình
 • Tác giả: Bộ Lao động TB và XH
 • Khổ sách:
 • Số trang: 132
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 50.000 vnđ

Phân tích kinh tế - kỹ thuật trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
 • Tác giả: TS. Đinh Văn Khiển (CB) Ths. Hoàng Văn Giang; Ths. Vũ Thị Kim Dung; Ths. Nguyễn Thị Nha Trang; Ths. Nguyễn Như Phiên
 • Khổ sách:
 • Số trang: 120
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 72.000 vnđ

Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng
 • Tác giả: PGS.TS Bùi Mạnh Hùng; Ths. Phạm Thị Thu Hiền, Ths. Nguyễn Thị Thu Nhàn
 • Khổ sách:
 • Số trang: 416
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 218.000 vnđ

Kết cấu đặc biệt bằng bê tông cốt thép
 • Tác giả: Nguyễn Lê Ninh (CB); Lê Việt Dũng - Võ Mạnh Tùng - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 290
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 157.000 vnđ

Gia cường kết cấu bê tông cốt thép bằng vật liệu tấm sợi composite
 • Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu, Lý Trần Cường - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 136
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 80.000 vnđ

Độ bền kết cấu bê tông cốt thép trong các công trình ven biển
 • Tác giả: TS. Ngô Việt Đức - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 140
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 82.000 vnđ

123
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.