Chủ đề sách

Định dạng:

1354 Giáo trình trong chủ đề

Bảo trì công trình xây dựng
 • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng, TS. Nguyễn Ngọc Thắng - Khoa công trình - ĐH Thủy Lợi
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 176
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 99.000 vnđ

Giáo trình điện tử học
 • Tác giả: TS. Đào Minh Hưng (CB) - ĐHQG; Ths. Bùi Quang Bình
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 350
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 186.000 vnđ

Giáo trình khai thác và thí nghiệm cầu
 • Tác giả: PGS.TS. Hoàng Phương Hoa - ĐH Bách khoa Đà Nẵng
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 302
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 163.000 vnđ

Gió và tác động của gió lên công trình
 • Tác giả: Hoàng Nam - ĐH Bách Khoa - TP HCM
 • Khổ sách: 17,5 x 25 cm
 • Số trang: 210
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 122.000 vnđ

Hướng dẫn đồ án môn học nhà máy thuỷ điện
 • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thượng Bằng
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 128
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 76.000 vnđ

Kết cấu nổi siêu lớn: Phân tích và ứng dụng
 • Tác giả: PGS.TS. Lương Văn Hải (CB), Nguyễn Xuân Vũ - ĐH Bách Khoa - TP HCM
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 138
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 80.000 vnđ

Lịch sử đô thị Việt Nam từ nhà nước Văn Lang đến ngày nay
 • Tác giả: KTS. Đoàn Khắc Tình
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 396
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 208.000 vnđ

Lý thuyết bê tông
 • Tác giả: Nguyễn Như Quý (CB) - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 210
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 115.000 vnđ

Phương pháp phần tử chuyển động
 • Tác giả: Lương Văn Hải (CB), Trần Minh Thi, Cao Tấn Ngọc Thân - ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 180
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 100.000 vnđ

QCVN 16: 2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 56
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 55.000 vnđ

Thiết kế liên kết trong kết cấu thép theo tiêu chuẩn Mỹ AISC/LRFD 360-16
 • Tác giả: Trần Văn Phúc (CB) và nnk - ĐH Kiến trúc tp HCM
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 192
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 108.000 vnđ

Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư theo hướng kiến trúc xanh
 • Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Đức (CB), Nguyễn Xuân Thành, Ngô Thị Thu Huyền, Đào Đăng Quang, Nguyễn Văn Luân - ĐH Kỹ thuật Thái Nguyên
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 120
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 72.000 vnđ

Luật Xây dựng
 • Tác giả:
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 82
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 39.000 vnđ

Độ bền kết cấu bê tông cốt thép trong các công trình ven biển
 • Tác giả: TS. Ngô Việt Đức - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 140
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 82.000 vnđ

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.