Chủ đề sách

Định dạng:
12

1354 Giáo trình trong chủ đề

Định mức dự toán xây dựng công trình
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 662
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 445.000 vnđ

Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 294
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 207.000 vnđ

Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 21x31
 • Số trang: 184
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 135.000 vnđ

Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình (Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 150
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 112.000 vnđ

Định mức sử dụng vật liệu xây dựng (Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 184
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 136.000 vnđ

Áp dụng kết cấu công trình và công nghệ tiên tiến trong xây dựng bền vững các tuyến đường bộ vùng núi
 • Tác giả: PGS.TS. Đặng Gia Nải, PGS.TS. Đào Văn Đông, TS. Đặng Việt Đức - ĐH Công nghệ GTVT
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 154
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 87.000 vnđ

Lịch sử vườn cảnh
 • Tác giả: TS.KTS. Phạm Anh Tuấn - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 20.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 152
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 260.000 vnđ

Tính toán kết cấu công trình kích thước lớn khi tương tác động lực học với sóng biển và nền
 • Tác giả: PGS.TS. Đinh Quang Cường - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 156
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 88.000 vnđ

Vật liệu chất dẻo và composite công nghệ và cơ học
 • Tác giả: GS.TS Trần Ích Thịnh (CB) TS. Bùi Huy Tiến - ĐH Bách Khoa
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 160
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 90.000 vnđ

Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông - Tập 5: Thiết kế và tính toán thủy văn - thủy lực hệ thống thoát nước đô thị
 • Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Thoan (CB)
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 382
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 200.000 vnđ

Cầu vòm ống thép nhồi bê tông
 • Tác giả: Trần Bảo Xuân
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 630
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 330.000 vnđ

Quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Tác giả: TS. Trần Vinh Vũ - Viện XD và Quản trị kinh doanh
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 810
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 450.000 vnđ

Nghiệp vụ đấu thầu - 300 câu hỏi đáp và xử lý tình huống trong đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng
 • Tác giả: TS. Trần Vinh Vũ - Viện XD và Quản trị kinh doanh
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 302
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 113.000 vnđ

12
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.