Chủ đề sách

Định dạng:
123

1386 Giáo trình trong chủ đề

Kỹ thuật xử lý khí phát thải
 • Tác giả: TS. Phạm Duy Vũ và nnk - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 154
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 88.000 vnđ

Tin học ứng dụng trong quản trị sản xuất
 • Tác giả: Lê Đức Tâm - ĐH Xây Dựng Miền Trung
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 162
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 120.000 vnđ

Bài tập Sức bền vật liệu tập 1
 • Tác giả: Chu Thanh Bình (CB) Trần Minh Tú, Phạm Sỹ Đồng, Đặng Xuân Hùng, Nguyễn Thị Hường, Trần Bình Định, Trần Đại Hào - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 162
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 90.000 vnđ

Giáo trình lập trình Android
 • Tác giả: Lê Hoàng Sơn
 • Khổ sách: 19x27
 • Số trang: 128
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 73.000 vnđ

AUTOCAD cơ bản cho người mới bắt đầu (Dành cho phiên bản Autocad 2009.2020)
 • Tác giả: Nguyễn Hoành (Cad Việt.com)
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 164
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 93.000 vnđ

Thiết kế kết cấu thép nhà tiền chế
 • Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn - ĐH Kiến Trúc
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 320
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 165.000 vnđ

Kỹ thuật gia công cơ
 • Tác giả: PGS.TS. Lưu Đức Bình - ĐH Bách Khoa
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 332
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 176.000 vnđ

Biểu tượng và không gian kiến trúc đô thị
 • Tác giả: PGS.TS.KTS. Lê Thanh Sơn - ĐH Kiến trúc Tp. HCM
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 132
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 77.000 vnđ

Kiến trúc và hiện tượng cộng sinh văn hóa
 • Tác giả: PGS.TS.KTS. Lê Thanh Sơn - ĐH Kiến trúc HCM
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 190
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 106.000 vnđ

Quy hoạch đô thị theo đạo lý châu Á
 • Tác giả: KTS. Lê Phục Quốc
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 308
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 123.000 vnđ

Phần mềm SAP 2000 ứng dụng vào tính toán kết cấu công trình
 • Tác giả: PGS.TS.Đỗ văn Hệ (chủ biên), GS.TS Hoàng văn Huệ-Ts nguyễn Xuân Minh,Phó GS.TS Phạm Trọng Mạnh cùng các tác giả
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 242
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 86.000 vnđ

Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng
 • Tác giả: TS. Bùi Mạnh Hùng
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 154
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 66.000 vnđ

Hóa học, vi sinh vật học Nước
 • Tác giả: Vũ Minh Đức
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 244
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 98.000 vnđ

Phần mềm Plaxis 2D Phân tích động trong tính toán thiết kế các công trình xây dựng
 • Tác giả: Đỗ Ngọc Viên - ĐH Công nghệ GTVT
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 152
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 76.000 vnđ

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
 • Tác giả: Hoàng Nghĩa Tý
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 266
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 122.000 vnđ

123
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.