Chủ đề sách

20 Giáo trình trong chủ đề

Cầu vòm ống thép nhồi bê tông
 • Tác giả: Trần Bảo Xuân
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 630
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 330.000 vnđ

Đô thị vị nhân sinh
 • Tác giả: Jan Gehl
 • Khổ sách:
 • Số trang: 264
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 350.000 vnđ

Trang trí nội thất nhà ở
 • Tác giả: Đỗ Nguyên (dịch)
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 142
 • Năm xuất bản: 2015

Giá bán: 58.000 vnđ

Ngữ pháp kiến trúc
 • Tác giả: Lê Phục Quốc (dịch)
 • Khổ sách: 20 x 20 cm
 • Số trang: 362
 • Năm xuất bản: 2015

Giá bán: 149.000 vnđ

Đổi mới trong nghệ thuật kiến trúc
 • Tác giả: Dịch: Đặng Thái Hoàng
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 136
 • Năm xuất bản: 2015

Giá bán: 42.000 vnđ

Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng
 • Tác giả: Đỗ Hữu Thành (dịch)
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 240
 • Năm xuất bản: 2015

Giá bán: 86.000 vnđ

Hỏi đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng - Tập 1
 • Tác giả: Nguyễn Đăng Sơn (dịch)
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 372
 • Năm xuất bản: 2014

Giá bán: 98.000 vnđ

Rèn luyện kỹ năng vẽ mỹ thuật cho thí sinh thi vào ngành Kiến trúc
 • Tác giả: Đặng Thái Hoàng (dịch)
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 118
 • Năm xuất bản: 2013

Giá bán: 49.000 vnđ

Hỏi đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng-Tập 2
 • Tác giả: Nguyễn Đăng Sơn (dịch)
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 276
 • Năm xuất bản: 2013

Giá bán: 74.000 vnđ

Ngôn ngữ hình thức kiến trúc-Tập 1
 • Tác giả: Đặng Thái Hoàng (dịch)
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 162
 • Năm xuất bản: 2013

Giá bán: 73.000 vnđ

Ngôn ngữ hình thức kiến trúc-Tập 2
 • Tác giả: Đặng Thái Hoàng (dịch)
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 256
 • Năm xuất bản: 2012

Giá bán: 87.000 vnđ

Phân tích phương pháp tạo hình qua hình vẽ những tác phẩm kiến trúc nổi tiếng của các kiến trúc sư lớn thế giới
 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Giả, Võ Đình Diệp (dịch)-ĐHKT HCM
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 284
 • Năm xuất bản: 2012

Giá bán: 134.000 vnđ

Bài tập sức bền vật liệu
 • Tác giả: Vũ Đình Lai (dịch)
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 432
 • Năm xuất bản: 2012

Giá bán: 123.000 vnđ

Cơ cấu quy hoạch của thành phố hiện đại
 • Tác giả: Lê Phục Quốc (dịch)
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 176
 • Năm xuất bản: 2012

Giá bán: 77.000 vnđ

Sổ tay tính toán thuỷ lực
 • Tác giả: dịch: Nguyễn Tài, Lưu công Đào
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 716
 • Năm xuất bản: 2012

Giá bán: 195.000 vnđ

12
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.