SÁCH DỊCH: Hệ thống Thông minh cho Y tế điện tử WBAN Công nghệ, Bảo mật và Ứng dụng

SÁCH DỊCH: Hệ thống Thông minh cho Y tế điện tử WBAN Công nghệ, Bảo mật và Ứng dụng

Hệ thống thông tin và xử lý tri thức thông minh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh, khoa học và công nghệ. Gần đây, các hệ thống thông tin tiên tiến đã phát triển để tạo điều kiện thuận lợi cho sự đồng phát triển của mạng lưới con người và thông tin trong cộng đồng. Các hệ thống thông tin tiên tiến này sử dụng các mô hình khác nhau bao gồm trí tuệ nhân tạo, quản lý tri thức và khoa học thần kinh cũng như các mô hình xử lý thông tin thông thường.

Mục đích của bộ sách này là xuất bản sách về các thiết kế và ứng dụng mới của các mô hình thông tin tiên tiến và xử lý tri thức trong các lĩnh vực bao gồm nhưng không giới hạn hàng không, kinh doanh, an ninh, giáo dục, kỹ thuật, y tế, quản lý và khoa học.

Các cuốn sách trong bộ sách tập trung nhiều vào việc xử lý thông tin - tốt nhất là kết hợp với hoặc mở rộng bằng các kết quả mới từ các khoa học gần gũi. Đề xuất cho sách chuyên khảo nghiên cứu, sách tham khảo, sách biên tập bởi nhiều tác giả tích hợp một cách gắn bó và sổ tay sẽ được cân nhắc cho bộ sách này và mỗi đề xuất sẽ được Ban biên tập xem xét, đánh giá bổ sung từ Ban biên tập và các nhà phê bình độc lập khi thích hợp. Các đầu sách được xuất bản trong bộ sách Thông tin Tiên tiến và Xử lý Tri thức được bao gồm trong Chỉ số Trích dẫn Sách và Scopus của Thomson Reuters.