Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290

Quyết định Ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản của Giám đốc Nhà xuất bản Xây dựng. (có Phụ lục kèm theo).

Click vào đây để xem thêm chi tiết và tải về theo đường link:   

- Quyết định ban hành: Tại đây

- Phụ lục kèm theo: Tại đây

 

Ok