Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290
Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Quy hoạch môi trường cấp quận - huyện

5

317

lượt xem

1

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
 • -
  +

Thành tiền

69.000 đ

 • NXB: Nhà Xuất Bản Xây Dựng
 • Người dịch:NXB Xây dựng
 • Kích thước bìa:17 x 24 cm
 • Năm XB:2015
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook, Sách giấy
 • Số trang: 129 trang
 • ISBN: 2015-54
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Phát triển bền vững là xu thế phát triển của nhân loại trong thế kỷ XXI, trong đó có Việt Nam. Hội nghị thượng đỉnh thế giới về Môi trường và Phát triển với sự tham gia của 178 quốc gia tổ chức tại Rio de Janeiro (Braxin) vào tháng 2/1992 đã xác định đầy đủ và toàn diện hơn các nội dung về Phát triển bền vững. Hội nghị này thông qua tuyên bố Rio gồm 27 nguyên tắc cơ bản về Phát triển bền vững và Chương trình Nghị sự 21. Sau 10 năm thực hiện Chương trình Nghị sự 21, gần 200 nước trên thế giới lại tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Phát triển bền vững tại Jonhannesburgs, Nam Phi (năm 2002) để kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch hành động về phát triển bền vững và tiếp tục bàn các biện pháp để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trên phạm vi toàn thế giới. Cam kết về phát triển bền vững đã thể hiện trong cách tiếp cận mới về xây dựng các đô thị: "Đô thị bền vững", "Đô thị sinh thái". Tất cả các cố gắng của các nhà quy hoạch đều muốn tiến đến mục tiêu xây dựng các đô thị hiện đại, đáp ứng được các nhu cầu phát triển của con người nhưng vẫn đảm bảo chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn nhất định, đảm bảo sức khỏe của người dân đô thị, giảm thiểu phá vỡ cảnh quan tự nhiên, đồng thời bảo tồn được các nguồn tài nguyên thiên nhiên giới hạn trong khu vực đô thị.

Bình luận

Ok