Quy hoạch giao thông đô thị bền vững
4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
60 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 20.250đ/tháng Thuê
Sách giấy: 135.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Quy hoạch giao thông đô thị bền vững

Tác giả

Lưu Đức Hải - Đinh Quốc Thái

4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
60 Lượt xem
Ebook: 20.250đ/tháng Thuê
Sách giấy: 135.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 118 trang
  • Khổ sách: 19 x 27 cm
  • Năm xuất bản: 2013
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 2013 - 54
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Quy hoạch giao thông đô thị bền vững

 

Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu, rộng và nhanh chóng hơn với Thế giới nói chung và kinh tế thế giới nói riêng.  Đây sẽ là động lực giúp kinh  tế Việt Nam phát triển nhanh  hơn trong tương lai.  Song cơ sở hạ tầng giao thông đô thị của Việt Nam phát triển chậm hơn kinh tế ít nhất là 15 - 20 năm. Điều này một mặt đang ảnh hưởng rất lớn tới mục tiêu tăng trưởng kinh  tế của Việt Nam, mặt khác hậu quả trước mắt của sự chậm chạp trong phát triển cơ sở HTGT  một cách đồng bộ là sự ùn tắc và mất an toàn giao thông trong các đô thị của nước ta ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Bên cạnh đó, với đặc thù các đô thị phân bố chủ yếu ở vùng ven biển và thấp trũng, Việt Nam đang bắt đầu chịu ảnh hưởng ngày một rõ hơn của sự ấm lên của Trái đất.

Từ những sức ép trên, đòi hỏi việc quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị ở Việt Nam phải có một cách nhìn mới, hướng đi mới, đó là hướng tới phát triển bền vững.

Khái niệm phát triển bền vững đã bắt đầu manh nha từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước, khi phong trào bảo vệ môi trường đã có một số thành tựu bước đầu.

Phát triển bền vững được các nhà chuyên môn ở Việt Nam bắt đầu quan tâm từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước, và đã có một số công trình nghiên cứu về lĩnh vực này. Căn  cứ quyết  định số 10/1998/QĐ- TTg ngày 23 tháng 1 năm 1998 về Phê duyệt định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam  đến năm 2020 thì chương trình khung thực hiện định hướng đã xác định các yếu tố phát triển bền vững.

Giao thông đô thị là huyết mạch  của đô thị, do đó, đô thị muốn phát triển bền vững thì trước tiên hệ thống giao thông đô thị phải phát triển bền vững. Vì vậy, cuốn sách này sẽ đóng góp một phần vào lời giải bài toán phát triển giao thông đô thị bền vững.

Năm 2009, Bộ Xây dựng đã phê duyệt đề tài ”Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu  và tiêu  chí quy hoạch giao thông đô thị bền vững tại các đô thị loại đặc biệt và loại 1”. Mã số: RD-MT  14-07 cũng do nhóm tác giả thực hiện. Trên  cơ sở kết quả của đề tài nêu trên,  nhóm tác giả tổng hợp  và biên soạn thành cuốn sách “Quy hoạch giao thông đô thị bền vững” để làm tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành, giáo viên giảng dạy, các nhà nghiên cứu và các độc giả khác. 

 

 

Mục lục ở đây

 

Trang

Lời nói đầu

3

Danh mục các từ viết tắt

5

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ  QUY HOẠCH  GIAO THÔNG ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

 

1.1. Tổng quan QHGTĐTBV tại một số nước trên thế giới

7

1.1.1. Vấn đề kinh tế trong QHGTĐT

7

1.1.2. Vấn đề xã hội trong QHGTĐT

15

1.1.3. Vấn đề môi trường trong QHGTĐT

21

1.1.4. Kinh nghiệm và bài học

28

1.2. Tổng quan QHGTĐTBV tại một số đô thị ở Việt Nam

36

1.2.1. Thực trạng vấn đề kinh tế trong QHGTĐT

36

1.2.2. Thực trạng vấn đề xã hội trong QHGTĐT

60

1.2.3. Thực trạng vấn đề môi trường trong QHGTĐT

67

1.2.4. Đánh giá các vấn đề còn tồn tại

80

Chương 2: QUAN ĐIỂM VỀ QUY HOẠCH  GIAO THÔNG ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

 

2.1. Định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

86

2.2. Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn

 

            đến năm 2030

86

2.3. Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ Môi trường và Luật Giao thông đường bộ

87

2.4. Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam và hệ thống các tiêu chuẩn khác

88

2.4.1. Các chỉ tiêu và tiêu chí về kinh tế

88

2.4.2. Các chỉ tiêu và tiêu chí về xã hội

92

2.4.3. Các chỉ tiêu và tiêu chí về môi trường

93

Chương 3: HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ TIÊU CHÍ QUY HOẠCH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

 

96

3.1. Bộ chỉ tiêu và tiêu chí QHGTĐTBV

96

3.2. Bộ chỉ tiêu và tiêu chí QHGTĐTBV

109

Tài liệu tham khảo

114

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.