Quy hoạch đô thị lành mạnh - Từ khu dân cư đến bình đẳng y tế quốc gia
4.5
2265
Lượt xem
2
Đã bán
Chọn sản phẩm
280.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
42.000₫
Thành tiền 280.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 cm
Số trang:
274
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-5802-3
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5796-5

Quy hoạch đô thị lành mạnh có nghĩa là tìm cách loại bỏ sự bất bình đẳng sâu sắc và dai dẳng diễn ra ở các thành phố. Tuy nhiên, như Jason Corburn lập luận trong cuốn sách này, cả quy hoạch thành phố và y tế cộng đồng hiện đều không được tổ chức để đảm bảo rằng các thành phố ngày nay sẽ bình đẳng và lành mạnh.

Khi đưa ra điển hình mà ông gọi là “công bằng y tế đô thị thích ứng”, trong chương mở đầu, Corburn điểm lại ngắn gọn các sự kiện, tác nhân, hệ tư tưởng, thể chế cùng chính sách chính đã định hình và tái định hình quy hoạch và y tế cộng đồng đô thị từ thế kỷ XIX cho đến ngày nay. Ông sử dụng hai khung để tổ chức đánh giá lịch sử này: khung nhìn thành phố như một thực địa và thành phố như một phòng thí nghiệm.

Trong phần thứ hai của cuốn sách, Corburn sử dụng các nghiên cứu chuyên sâu về các hoạt động quy hoạch và y tế ở Rio de Janeiro, Nairobi và Richmond, California để khám phá các thể chế, chính sách và thực tiễn hình thành nên quy hoạch đô thị lành mạnh. Những nghiên cứu điển hình này mô tả một số đặc điểm trong lý tưởng của ông về công bằng y tế đô thị thích ứng. Mỗi điển hình đều bắt đầu bằng một đánh giá lịch sử về địa điểm, các chính sách của nó và các phong trào xã hội xung quanh quá trình phát triển đô thị và y tế cộng đồng, và mỗi điển hình đều là một ví dụ về người nghèo đô thị tham gia vào, hình thành nên và bị tác động bởi sự quy hoạch đô thị lành mạnh.

Jason Corburn là Phó Giáo sư tại Đại học California, Berkeley và cùng được bổ nhiệm trong Sở Quy hoạch Vùng & Thành phố và Trường Y tế Cộng đồng.

 

Bình luận

Tuyển tập hay nhất