Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290
Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây dựng

4.5

426

lượt xem

3

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
 • -
  +
Thành tiền

186.000₫

Khuyến mãi:
+20% giá trị khi nạp ví
 • NXB: Nhà Xuất Bản Xây Dựng
 • Người dịch:NXB Xây dựng
 • Kích thước bìa:17 x 24 cm
 • Năm XB:2018
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook, Sách giấy
 • Số trang: 358 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-3322-8
 • ISBN: 978-604-82-2677-0
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn để lý luận, kinh nghiệm tiên tiến trên thế giới và thực trạng quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam, cuốn sách được biên soạn nhằm giới thiệu các kiến thức, tư tưởng và kỹ năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực cho các quản trị gia và những bạn đọc quan tâm khác, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng thực hành về quản trị nguồn lực con người.

Cuốn sách được trình bày cô đọng, dễ hiểu và hấp dẫn trong sáu chương: Hai chương đầu giới thiệu tổng quát về nguồn nhân lực ngành xây dựng thế giới, Việt Nam và một số vấn đề cơ bản về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây dựng; Các chương tiếp theo lần lượt giới thiệu về hoạch định nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây dựng, tuyển mộ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây dựng, thù lao lao động, các hình thức trả công lao động trong doanh nghiệp xây dựng, và cuối cùng là quan hệ lao động trong doanh nghiệp xây dựng.

Bình luận

Nhiều tác giả Xem danh sách

Danh sách tác giả

Được phát hành bởi:
Nhà xuất bản Xây dựng
Nhà phát hành tin cậy

Tuyển tập hay nhất

Ok