Quản lý thư viện

Quản lý thư viện

 

Thư viện trực tuyến trên website của Nhà xuất bản Xây dựng cung cấp tất cả các thông tin, các đầu sách cần thiết để giúp bạn tạo ra một thư viện cá nhân rộng lớn. Một số tài nguyên có sẵn trong thư viện của chúng tôi bao gồm:

·         Sách giáo khoa, giáo trình;

·         Sách Tiêu chuẩn – Quy chuẩn;

·         Sách Chuyên ngành Xây dựng (Kiến trúc, quy hoạch, thiết kế, thi công, khảo sát, vật liệu xây dựng, …);

·         Sách Định mức – đơn giá;

·         Sách Văn bản pháp quy;

·         Sách Cấp thoát nước – môi trường;

·         Sách phần mềm.

Đặc biệt, Cổng thông tin Nhà xuất bản Xây dựng xây dựng hệ thống liên kết các trường và thư viện của trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên cả nước, giúp bạn đọc có thêm nhiều lựa chọn về những lĩnh vực và thể loại sách mình cần nghiên cứu.

Ngoài việc cung cấp nội dung, thông tin phong phú; chúng tôi cũng tối ưu các chức năng giúp bạn dễ dàng sử dụng và quản lý thư viện cá nhân của mình một cách dễ dàng nhất.