Quản lý thị trường bất động sản trong kinh tế thị trường
4.5
1499
Lượt xem
6
Đã bán
Chọn sản phẩm
150.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
18.000₫
Thành tiền 150.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
216
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82- 6776-6

Thị trường bất động sản là quá trình giao dịch hàng hoá bất động sản giữa các bên có liên quan. Tại Việt Nam, đây là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp và các dịch vụ khác... giữa các chủ thể trên thị trường mà ở đó vai trò quản lý nhà nước có tác động quyết định đến sự thúc đẩy phát triển hay kìm hãm hoạt động kinh doanh trên thị trường bất động sản.

Thị trường bất động sản là một thị trường quan trọng, chiếm tỷ trọng cao và có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của mỗi nền kinh tế. Ngày nay thị trường bất động sản đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống các loại thị trường của nền kinh tế quốc dân, nó có những đóng góp đáng kể vào việc ổn định xã hội và thúc đẩy nền kinh tế đất nước trong hiện tại và tương lai.

Do vậy, quản lý thị trường bất động sản là một yêu cầu rất cần thiết đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tài liệu này, tác giả muốn gửi tới độc giả, những nhà quản lý, những tẻ chức môi giới, kinh doanh bất động sản những nội dung sau:

-           Khái quát về thị trường, thị trường bất động sản, bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, phân loại, chức năng, hàng hóa, quan hệ cung cầu trong thị trường và thị trường bất động sản; Các chủ thể tham gia thị trường; Định hướng, chiến lược và giải pháp phát triển thị trường bất động sản trong nền kinh tế thị trường.

-           Quản lý thị trường bất động sản trong nền kinh tế thị trường, gôm: Thực trạng quản lý; Hệ thống và công cụ quản lý; Chỉ thị về tăng cường quản lý; Một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản.

-           Kinh nghiệm quản lý thị trường bất động sản tại một số quốc gia.

-           Quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản trong nền kinh tế thị trường.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất