Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp xây dựng
4.5
1803
Lượt xem
17
Đã bán
Chọn sản phẩm
85.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
14.000₫
Thành tiền 85.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2015
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
167
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-1450-0
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3365-5

 

Quá trình đổi mới đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá, các dự án đầu tư xây dựng là một phần quan trọng của sự phát triển kinh tế. Vì vậy việc nghiên cứu khoa học về quản lý dự án ngày càng được xã hội quan tâm.

Trong quá trình quản lý dự án thường xuyên xuất hiện các yếu tố ngẫu nhiên tiêu cực, không lường trước ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, kết quả và mục tiêu của dự án mà chúng ta thường gọi là rủi ro. Tuy nhiên việc nghiên cứu, đánh giá, phân loại và tìm phương hướng quản lý các rủi ro còn chưa được quan tâm đúng mức, điều đó đã ảnh hưởng không tốt tới quá trình quản lý dự án, hoặc bị thất bại hoàn toàn do các rủi ro không lường trước, chi phí tăng cao, chất lượng giảm sút.

Tài liệu này muốn cùng các độc giả, những người quan tâm đến việc thành công của dự án những nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất: Các khái niệm về rủi ro và quản lý rủi ro nói chung và trong xây dựng nói riêng. Nhận dạng, phân tích và kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư xây dựng và đánh giá thực trạng quản lý rủi ro trong xây dựng.

Thứ hai: Quản lý rủi ro các dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp xây dựng. Nội dung đề cập đến: Rủi ro trong quá trình xây dựng; Rủi ro và các loại rủi ro thường gặp trong dự án đầu tư của doanh nghiệp xây dựng; Quy trình quản lý rủi ro, lập kế hoạch quản lý rủi ro và tổ chức thực hiện quản lý rủi ro dự án của doanh nghiệp xây dựng.

Thứ ba: Các phương pháp phân tích và các biện pháp phòng ngừa rủi ro của doanh nghiệp xây dựng. Giới thiệu: Các vấn đề cơ bản, các phương pháp phân tích rủi ro; Những vấn đề liên quan đến rủi ro trong quản lý dự án đầu tư xây dựng và các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong doanh nghiệp xây dựng.

Mục tiêu xuyên suốt của cuốn tài liệu là hiểu rõ rủi ro, yêu cầu của quản lý rủi ro và hạn chế tới mức tối đa thiệt hại do rủi ro trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp xây dựng

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất