Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và ứng phó với biến đổi khí hậu - Đề án 1961: “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2020”
4.5
1491
Lượt xem
7
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
34.000₫
Thành tiền 34.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
201
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-6087-3
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-6058-3

Năm 2010, Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1961 ngày 25/10/2010, gọi tắt là Đề án 1961. Với kết quả đào tạo đã đạt được trong giai đoạn đầu (từ 2010 - 2015), năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đồng ý để Đề án 1961 được tiếp tục kéo dài đến 2020.

Trong quá trình đào tạo, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã tổ chức biên soạn các bộ tài liệu bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo thực hiện công tác quản lý đô thị các cấp. Nội dung đào tạo đối với chủ tịch, phó chủ tịch UBND thành phố, thị xã thuộc tỉnh có 8 Chuyên đề. Trong đó có Chuyên đề 2: Định hướng về xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật - môi trường đô thị và các giải pháp thực hiện; Chuyên đề 4: Biến đổi khí hậu đối với phát triển đô thị. Đây là những chuyên đề rất quan trọng có ảnh hưởng lớn tới phát triển đô thị trong điều kiện ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

Đến nay, khi Đề án 1961 hoàn thành các mục tiêu, Học viện đã tiến hành biên soạn ba cuốn sách chuyên khảo. Trong đó có sách chuyên khảo “Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Đây là cuốn sách có tính chuyên sâu phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu đối với lãnh đạo đô thị cấp tỉnh và cấp huyện. Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo có giá trị cho cán bộ làm công tác quản lý, nghiên cứu về đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất