Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
4.5
1779
Lượt xem
11
Đã bán
Chọn sản phẩm
100.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
25.000₫
Thành tiền 100.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2018
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
296
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-2605-3
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4230-5

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là sự điều hành các công việc xây dựng theo một kế hoạch đã định kể cả các công việc phát sinh trong quá trình hoạt động xây dựng, với các điều kiện ràng buộc nhằm đạt được các mục tiêu đề ra một cách tối ưu.

Chu trình một dự án đầu tư nói chung gồm ba giai đoạn là chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và vận hành khai thác dự án đầu tư. Mỗi giai đoạn gồm nhiều bước công việc và cách quản lý khác nhau, được tiến hành một cách liên tục. 

Tài liệu này giới thiệu cùng bạn đọc ba nội dung chính xuyên suốt quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình là:

- Những vấn đề chung trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, được trình bày tại các chương1, 2 và 3, trong đó vấn đề cốt yếu của phần này là Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm quản lý tiến độ, khối lượng; quản lý chất lượng; quản lý chi phí; quản lý thanh và quyết toán; quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng, rủi ro và những công việc quản lý liên quan khác như quản lý hựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng trong xây dựng, được trình bày từ chương 4 đến chương 9;

- Công tác Giám sát và đánh giá đầu tư xây dựng công trình trình bày tại các chương10, bao gồm trình tự thực hiện và các nội dung cần giám sát, đánh giá cụ thể một dự án.

Ngoài những nội dung về quản lý dự án mà nhóm tác giả đúc rút được từ các tài liệu trong nước và các tài liệu nước ngoài áp dụng vào việc quản lý dự án đầu tư, nội dung các chương mục được cập nhật đầy đủ những văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Song, do văn bản pháp quy đôi khi được chỉnh sửa, bổ sung trong thời gian vận hành dự án, mong độc giả cập nhật những thông tin mới nhất phù hợp nội dung trích dẫn để tài liệu luôn mang tính hiện thực.

Tài liệu nhằm phục vụ học tập cho sinh viên chuyên ngành xây dựng, làm tài liệu tham khảo cho giáo viên cũng như bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất