Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
4.5
96
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
36.000₫
Thành tiền 36.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
419
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-7146-6

Các dự án thường liên quan đến nhiều tổ chức và hàng trăm người cần được điều phối. Tất cả đều phải biết cái gì cần thực hiện, ai thực hiện công việc đó, khi nào công việc cần thực hiện, công việc được thực hiện ra sao và các nguồn lực nào sẽ được sử dụng. Để đảm bảo cho các thành, viên- tham gia dự án- cùng hướng về một kết quả và đạt được các mục tiêu ngắn và dài hạn: Quản lý dự án là một phương tiện thực hiện nội dung trên.

Quản lý dự án - đầu tư trình bày nội dung công tác quản lý của các thành viên có liên quan đến dự án, do đó là Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư, Các bên tham gia đấu thầu, các nhà thầu: tư vấn, khảo sát, thiết kế, nhà thầu thi công và giám sát.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

  • Phần 1: Dự án đầu tư và nội dung kinh tế của dự án đầu tư xây dựng công trình. Phần này trình bày những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư, cách tính toán, phân tích kinh tế; phương pháp đánh giá kinh tế; cũng như độ nhạy và độ an toàn của dự án- đầu tư xây dựng công trình.
  • Phần 2: Quản lý dự án- đầu tư xây dựng công trình. Đây là nội dung chính cần thiết đối với các thành viên có liên quan đến dự án, trong đó Chủ đầu tư là nhân tố quyết định xuyên suốt các giai đoạn đầu tư từ khâu chuẩn bị đến khâu thực hiện và khâu kết thúc đầu tư.
  • Phần phụ lục: Danh mục các văn bản pháp quy liên quan đến dự án- đầu tư xây dựng công trình.

Cuốn sách này được viết dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành và tham khảo một số tài liệu có liên quan. Chúng tôi biết ơn các tác giả trong các tài liệu tham khảo và Nhà xuất bản Xây dựng trong việc biên tập và xuất bản.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất