Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Microsoft Project 2013
4.5
1004
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
112.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
19.000₫
Thành tiền 112.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2016
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 cm
Số trang:
222
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-1892-8
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-6292-1

Cuốn sách “Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Microsoft Project 2013 ” được biên soạn nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng chương trình Microsoft Project 2013 giúp bạn đạt được hiệu quả cao hơn trong việc quản lý dự án.

Sách được bố cục thành 9 chương, trình bày một số kiến thức tổng quan về dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng, đồng thời những tác vụ căn bản mà bạn cần thực hiện trong Microsoft Project 2013 để xây dựng các kế hoạch của dự án, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lý ngân sách và phân tích khối lượng công việc. Các tác vụ được thiết kế theo từng đề mục cụ thể, bao hàm trong các chủ đề như khảo sát môi trường Microsoft Project 2013, tạo một dự án mới, xây dựng các tác vụ, tạo các nguồn tài nguyên và ân định các khoản chi phí, lập báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, giải quyết những xung đột trong khi định thời biếu, giải quyết các vấn đề về nguồn tài nguyên, xem lại tiến độ công việc, phân tích tiến độ tài chính, và phối hợp nhiều dự án bên ngoài Project Server.

Cuốn sách này cũng có thể được sử dụng như là một tài liệu tham khảo cho giảng dạy các môn học Tin học xây dựng, Tổ chức xây dựng và các môn học liên quan khác.

 

Bình luận

Tuyển tập hay nhất