Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu
4.5
980
Lượt xem
2
Đã bán
Chọn sản phẩm
85.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
13.000₫
Thành tiền 85.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2016
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
158
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-1898-0
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5912-9

Trong thời gian gần đây, hoạt động thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt và sản xuất của Việt Nam đã có nhiều bước tiến đáng kể, áp dụng các công nghệ mới trong xử lý chất thải. Kết quả của hoạt động này đã góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực đổi với môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, ngay trong hoạt động xử lý chất thải cũng sinh ra các tác nhân làm ô nhiễm môi trường, phát thải khỉ nhà kính làm gia tăng biến dổi khỉ hậu.

Biến đổi khỉ hậu đang ngày càng diễn biến phức tạp và gây ra những tác động to lởn lên hệ sinh thải tự nhiên và cuộc Sổng con người. Một trong các hành động quan trọng hàng đầu là phải giảm thiếu các tác động tiêu cực làm gia tăng tốc độ biến dối khỉ hậu. Tuy nhiên, điều này không thể chỉ dựa vào một chính sách hay một công nghệ đơn lẻ, mà phái có một khung hành dộng cùng các giải pháp da ngành, trong đó hoạt động quản lý chất thải cũng là một trong những phần quan trọng trong khung hành động này.

Quản lý chất thải không chỉ là thu gom, vận chuyển, xử lý... loại bỗ chất thải mà còn có nhiệm vụ phục hồi, tái tạo phần tài nguyên còn chứa trong chất thải dể tái sử dụng nó. Hơn thế, quản lý chất thải với việc ứng dụng các công nghệ xử lý tiên tiên với mục đích thu hôi tài nguyên, năng lượng cũng góp phần cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính. Đê lựa chọn được giải pháp quản lý chất thải hiệu quả và hợp lý cần xem xét một loạt các vấn dề quan trọng như cơ chế chính sách, công nghệ xử lý và điều kiện cụ thế của từng địa phương. Vì thế, các cấp ra quyết định từ Trung ương tới địa phương cần phải có các lựa chọn mà trong đó giải pháp quản lý chất thải được xem là một yếu tố quan trọng trong khung chương trình hành động nhằm giảm thiếu ô nhiễm môi trường và biến đổi khỉ hậu.

Với cách tiếp cận trên, nhóm tác giả biên soạn cuốn sách “Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu” nhằm cung cấp những kiến thức chung nhất về chất thải, quán lý chất thải, khí hậu, biến đổi khỉ hậu và moi liên quan giữa chúng với nhau; đồng thời đưa ra các giải pháp quản lý chất thải phù hợp trong điều kiện biến đổi khỉ hậu. Cuốn sách này là tài liệu phục vụ cho những người hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, hạ tầng kỹ thuật, xử lý chất thải ran, nước thải và khí thải, là tài liệu học tập, tham khảo đoi với sinh viên, học viên cao học thuộc các chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường, Kỹ thuật cơ sở hạ tang, Cấp thoát nước...

 

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất