Quản lý chất thải rắn Tập 1: Chất thải rắn đô thị
4.5
1562
Lượt xem
11
Đã bán
Chọn sản phẩm
67.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
18.000₫
Thành tiền 67.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2010
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 26.5 (cm)
Số trang:
210
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
18-2012/cxb/284-160/xd
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5909-9

Sách "Quản lý chất thải rắn" được hiên soạn để phục vụ nhu cầu đào tạo sinh viên chuyên ngành kỹ thuật môi trường nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về các hiện pháp thu gom, tập trung, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; các phương pháp tận thu cúc chất thải từ hoạt động công nghiệp... để sinh viên có những cơ sở và phương pháp luận để vận dụng và thiết kế, thi công, lắp đặt, vận hành và quản lý các công trình, thiết bị thu gom, tập trung, vận chuyển xử lý chất thải rắn.

Mặt khác, cuốn sách cũng đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý, nghiên cứu thuộc các chuyên ngành có liên quan.

Sách được biên soạn thành 2 tập:

Tập I: Chất thải rắn đô thị

Tập II: Chất thải rắn nguy hại

Tập I do GS. Trần Hiếu Nhuệ, TS Ứng Quốc Dũng và TS. Nguyễn Thị Kim Thái biên soạn. Trong đó: GS. Trần Hiếu Nhuệ biên soạn, đọc, duyệt và sửa ban thảo; Chương 1, Chương 2, Chương 8 TS. Ứng Quốc Dũng biên soạn Chương 3, Chương 4; TS. Nguyễn Thị Kim Thái chủ trì và biên soạn Chương 5, Chương 6, Chương 7 và Phụ lục.

 

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất