Quản lý chất thải rắn đô thị
4.5
1714
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
89.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
23.000₫
Thành tiền 89.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2012
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 26.5 (cm)
Số trang:
270
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
2012-qlctrdt
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4229-9

Cuốn sách Quản lý chất thải rắn đô thị được biên soạn để phục vụ cho nhu cầu đào tạo bậc đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý CTR đô thị: những khái niệm cơ bản, nguồn phát sinh, đặc điểm thành phần và tính chất của CTR đô thị; các quá trình chuyển hoá lý học, hoá học và sinh học; các biện pháp thu gom, tập trung, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị phù hợp với nguồn phát sinh và chủng loại CTR đô thị; những hoạt động thu hồi, tái chế chất thải, thu hồi tài nguyên từ chất thải; các phương pháp và công nghệ xử lý CTR đô thị; tiêu huỷ và chôn lấp CTR đô thị; các nguyên tắc quản lý chất thải rắn công nghiệp, tận thu nguồn phế thải từ các họat động công nghiệp 
để chuyển thành nguyên liệu đầu vào cho sản xuất; các biện pháp thu gom, phân lọai, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế – là những vấn đề bức xúc ở Việt Nam hiện nay. 

Nội dung chủ yếu của cuốn sách tập trung ở 6 chương đầu, từ chương 1 đến chương 6 nhưng tác giả cũng đưa thêm 2 chương: chương 7 và chương 8 để sinh viên có một kiến thức tổng hợp và toàn diện về quản lý chất thải rắn. Đối với chất thải rắn nguy hại sẽ được trình bày kỹ ở tài liệu môn học” Quản lý chất thải rắn nguy hại”.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất