QCVN 16:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (National Technical Regulation on Products, Goods of Building Materials)
4.5
7
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2024
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21 x 31 (cm)
Số trang:
56
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-8005-5
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-8016-1

Lời nói đầu

QCVN 16:2023/BXD thay thế QCVN 16:2019/BXD.

QCVN 16:2023/BXD do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất