QCVN 14:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn
4.5
1406
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2009
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
20.5 x 24 (cm)
Số trang:
28
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-2885-9
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5646-3

QCVN 14:2009/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia -  Quy hoạch xây dựng nông thôn do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường, Bộ Xây dựng trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số32/2009/TT-BXD ngày 10 tháng 8 năm 2009.

QCVN 14:2009/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Quy hoạch xây dựng nông thôn được ban hành nhằm phục vụ cho đồ án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới cấp xã theo chỉ dạo của Chỉnh phủ tại Công văn số 3896/VPCP-KTN ngày 10/6/2009.

 

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất