QCVN 06:2022/BXD (Sửa đổi 01:2023 QCVN 06:2022/BXD) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình - National Technical Regulation on Fire safety of Buildings and Constructions (Amendment 1:2023 QCVN 06:2022/BXD)
4.5
16
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
17.000₫
Thành tiền 17.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2024
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21 x 31 (cm)
Số trang:
196
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-8006-2
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-8017-8

QCVN 06:2022/BXD

            QCVN 06:2022/BXD do Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng)chủ trì, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạncứu hộ (Bộ Công an) phối hợp biên soạn, Vụ Khoa học công nghệvà môi trường(Bộ Xây dựng) trìnhduyệt, Bộ Khoa học và Côngnghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

            QCVN 06:2022/BXD thay thế QCVN 06:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Sửa đổi 01:2023 QCVN 06:2023/BXD

            Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD chỉ bao gồm nội dung sửa đổi,bổ sung một số quy định của QCVN 06:2022/BXD. Các nội dung không được nêu tại Sửa đổi 1 này thì tiếp tục áp dụng QCVN 06:2022/BXD ban hành kèm theo Thôngtư số 06/2022/TT-BXD ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởngBộ Xây dựng.

            Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD do Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) chủ trì, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữacháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP. Hà Nội), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP. Hồ Chí Minh) phối hợp biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

 

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất