Phương pháp phân tích chất thải rắn thông thường
4.5
914
Lượt xem
14
Đã bán
Chọn sản phẩm
130.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
22.000₫
Thành tiền 130.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2017
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
260
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-2166-9
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-6289-1

Năm 2012, trong hệ thống văn bản của Nhà nước, một sổ tiêu chuẩn quốc gia đã được ấn hành trong đó có TCVN 9461 - 2012: Chất thải rắn - Phương pháp xác định thành phần của chất thải rắn đô thị chưa xử lý. TCVN 9461 - 2012 hiện mới chỉ đưa ra được quy trình xác định một sổ thành phần vật lý trong chất thải rắn bằng phân loại thủ công, các phương pháp phân tích chất thải rắn nói chung và chất thải rắn thông thường nói riêng hiện mới chỉ được thực hiện theo quy trình tham khảo của nước ngoài.
Mặt khác TCVN 9461-2012 chưa đưa ra được quy trình phân tích các thành phần lý hoá cơ bản của chất thải rắn như: 

1. Phương pháp xác định độ ẩm, khối lượng riêng, độ tro, tổng lượng chất rắn bay hơi. 

2. Phương pháp xác định hàm lượng cacbon tổng số, tổng nitơ; P2O5; K2O.
3. Phương pháp xác định hàm lượng mùn, nỉtơ dễ tiêu, kali dễ tiêu, Phospho dễ tiêu. 

4. Phương pháp xác định nhiệt trị. 5. Phương pháp phân tích bùn cặn và chất trầm tích.
Các thông sổ phân tích trên là những chỉ tiêu cần thiết phải được cân nhắc khi lựa chọn các phương ăn công nghệ xử lý phù hợp với bản chất đầu vào của chất thải rắn như yêu cầu của QCVN 07-9:2016/BXD.
Việc đề xuất biên soạn một cuốn sách chính thống về phương pháp phân tích chất thải rắn là rất cần thiết bởi cuốn sách này sẽ cho được những kết quả thống nhất trong xác định, lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp. Cuốn sách đồng thời cũng sẽ là cơ sở để xây dựng một tiêu chuẩn chung trong phân tích chất thải rắn của quốc gia.

Cuổn sách “Phương pháp phân tích chất thải rắn thông thường” được viết nhằm mục tiêu cung cấp một tài liệu giảng dạy thổng nhất về nội dung và phương pháp phân tích phù hợp cho chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ và quản lý môi trường ở các trường đại học và cao đẳng cũng như cho các chuyên ngành khoa học, kỹ thuật có liên quan.
 

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất