Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng
4.5
1523
Lượt xem
32
Đã bán
Chọn sản phẩm
66.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
13.000₫
Thành tiền 66.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2020
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
156
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-3110-1
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4225-1

Thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quyết định số 788/QĐ-BXD (26/8/2010) của Bộ Xây dựng về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình…, đã điều chỉnh một số nội dung và phương pháp xác định khối lượng cũng như quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nhà xuất bản Xây dựng xin giới thiệu cuốn sách “Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng”, giúp bạn đọc phương pháp tính đúng theo quy định hiện hành.

Nội dung cuốn sách  trình bày hai chuyên đề:

- Chuyên đề 1 - Phương pháp đo bóc khối lượng bao gồm: Định nghĩa, vai trò, yêu cầu, nguyên tắc, trình tự, những quy định cụ thể và phương pháp đo bóc khối lượng công trình xây dựng.

- Chuyên đề 2 - Phương pháp xác định dự toán bao gồm: Định nghĩa, vai trò, nội dung, phương pháp chung và phương pháp cụ thể xác định dự toán xây dựng công trình.

Cuốn sách này chắc chắn sẽ giúp ích nhiều đối với các tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc những tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong việc quản lý dự án và quản lý chi phí khi tham gia hoạt động xây dựng.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất