Phát triển nông nghiệp bền vững
4.5
1443
Lượt xem
3
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
15.000₫
Thành tiền 15.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2015
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
20.5 x 24 (cm)
Số trang:
171
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-60-2087-5

Chúng ta đang sống trong thời đại có những thành tựu to lớn về khoa học và công nghệ. Nhiều quy luật của tự nhiên và xã hội được khám phá và vận dụng vào sản xuất và đời sống. 

Tác động của con người là thiên nhiên ngày càng sâu sắc và rộng lớn. 

Những tác động này tạo nên những thay đổi và biến động trong sự phát triển của tự nhiên và xã hội. Tự nhiên và xã hội ngày càng phát triển nhanh và nhiều yếu tố mất an toàn xuất hiện đòi hỏi con người phải xử lý để đảm bảo cho tính bền vững của sự phát triển.

Thiên nhiên đất nước chỉ có thể không ngừng đi lên và phát triển ổn định khi đảm bảo được tính bền vững. Phát triển bền vững là khi tạo được sự đi lên đồng bộ và hài hoà của 3 lĩnh vực: kinh tế, xã hội và môi trường. Kinh tế cần được phát triển nhanh và mạnh để đáp ứng và thoả mãn các nhu cầu ngày càng tăng của con người. Kinh tế phát triển phải đồng thời tạo điều kiện và thúc đẩy xã hội phát triển. Kinh tế phát triển tạo nên cơ sở để xoá đói giảm nghèo, để xoá bỏ chênh lệch giàu nghèo trong các tầng lớp nhân dân. Kinh tế và xã hội phát triển tạo nên những điều kiện và cơ sở để sử dụng tài nguyên hợp lý, không ngừng làm cho tài nguyên môi trường, phát triển để không những đảm bảo cho các nhu cầu của thế hệ hôm nay mà còn có khả năng đáp ứng đầy đủ cho các nhu cầu của thế hệ mai sau.

Sản xuất nông nghiệp bền vững là một trong những lĩnh vực quan trọng của phát triển bền vững. Do cách tiếp cận vấn đề có khác nhau cho nên nội dung của phát triển nông nghiệp bền vững còn được hiểu khác nhau. Ở các nước khác nhau, nhận thức về phát triển bền vững còn khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay các quốc gia trên thế giới đều thống nhất là phải đảm bảo sự phát triển bền vững cho mọi quốc gia và cho toàn Trái đất.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất