Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn, bền vững ở Việt Nam - Sách chuyên khảo
4.5
1333
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
26.000₫
Thành tiền 26.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2020
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
311
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
abcxzy3
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4306-7

Kiểm soát ATTP đang là vấn đề cấp bách ở Việt Nam để đảm bảo sức khoẻ của người tiêu dùng. Việc này đòi hỏi phải có những mô hình quản lý và chính sách quản lý hiệu quả theo chuỗi giá trị NSTP như Luật ATTP năm 2010 đã quy định. Hiện nay, một số mô hình và chính sách quản lý ATTP đã cú những tác động tích cực trong việc quản lý và đảm bảo ATTP nhưng hiệu quả và hiệu lực của các mô hình quản lý và thể chế chính sách chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, đặc biệt là năng lực yếu của hệ thống thanh tra ATTP của nhà nước. Trong các giải pháp quản lý ATTP hiện nay, mô hình quản lý ATTP theo chuỗi giá trị NSTP được đánh giá là có hiệu quả, đảm bảo ATTP từ sản xuất đến tiêu dùng.

Mục tiêu chung của cuốn sách này là đề xuất được các mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn ở Việt Nam và một số giải pháp thể chế, chính sách phát triển bền vững. Các nội dung chính bao gồm: tổng kết kinh nghiệm trong nước và quốc tế để rút ra các bài học quan trọng về xây dựng mô hình quản lý ATTP và phát triển bền vững chuỗi NSTP an toàn tại Việt Nam. Nghiên cứu đã rà soát các văn bản chính sách liên quan đến tổ chức quản lý ATTP để xác định, đánh giá hiệu quả thực thi chính sách cũng như xác định những vấn đề chồng chéo trong các chính sách dẫn đến khó khăn trong thực hiện các chính sách ATTP từ trung ương đến địa phương.

Nghiên cứu cũng được thực hiện với các chuỗi giá trị điển hình ở Việt Nam bao gồm: rau, quả, thịt lợn và chố tại các địa phương khác nhau như Sơn La, Hà Nội, Hà Giang, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, để xác định những điểm mạnh điểm, yếu trong việc quản lý các chuỗi NSTP làm cơ sở quan trọng trong việc đề xuất các giải pháp chính sách xây dựng và phát triển các mô hình quản lý chuỗi giá trị NSTP an toàn. Thực hiện, khảo sát trực tiếp các mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn và thử nghiệm các biện pháp thúc đẩy quản lý ATTP và phát triển bền vững trên phạm vi toàn quốc. Ba mô hình quản lý chuỗi NSTP đã được thử nghiệm và đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình quản lý ATTP bao gồm: chuỗi giá trị rau an toàn Tự Nhiên tại Sơn La, chuỗi giá trị xoài Suối Lớn, và chuỗi giá trị Phìn Hồ, tỉnh Hà Giang.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhiều chính sách kiểm soát ATTP của trung ương và địa phương đã được ban hành và đã có tác dụng nhất định giúp phần kiểm soát ATTP tại các địa phương. Tuy nhiên, còn thiếu các chính sách và mô hình quản lý ATTP theo chuỗi giá trị từ khâu tổ chức sản xuất, chế biến, phân phối sản phẩm đến tiêu dùng. Nói cách khác, việc quản lý ATTP từ trang trại đến bàn ăn còn có những hạn chế nhất định dẫn đến chưa phát triển được các mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn bền vững.

Ngoài ra, việc kiểm soát ATTP ở các khâu trong chuỗi NSTP chưa thống nhất, chưa có nhiều mô hình quản lý chuỗi NSTP có các tác nhân giữ vai trò điều phối, đảm bảo ATTP trong toàn chuỗi. Nhiều chuỗi NSTP chưa xây dựng được hệ thống truy xuất nguồn gốc đầy đủ dẫn đến thiếu các chế tài phù hợp để xử lý vấn đề ATTP phát sinh trong quá trình hoạt động của các chuỗi NSTP. Một số văn bản pháp luật quy định việc kiểm soát ATTP còn chồng chéo, chưa đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, các văn bản hướng dẫn thi hành thường ban hành chậm dẫn đến khó khăn trong việc thực thi các quy định pháp luật về kiểm soát ATTP tại các địa phương.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất