Pháp luật kinh tế
4.5
89
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
269.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
41.000₫
Thành tiền 269.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2022
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17x24 cm
Số trang:
436
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-6651-6
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-6931-9

Nền kinh tế Việt Nam sau hơn 35 năm đổi mới và hội nhập đã có nhiều chuyển biến tích cực, hợp tác và giao lưu thương mại ngày càng phát triển. Các quan hệ này được thiết lập giữa các chủ thể kinh doanh trong nước và mở rộng tới các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Điều này đòi hỏi, các chủ thể tham gia các hoạt động kinh doanh phải có những hiểu biết nhất định về pháp luật nói chung và pháp luật về kinh tế nói riêng. Đặc biệt là những quy định pháp lý trong tổ chức và môi trường pháp lý cho các chủ thể kinh doanh bao gồm những quy định pháp luật trong các văn bản và hiệu quả hoạt động tổ chức thực hiện các quy định pháp luật thông qua hoạt động của công chức, cơ quan nhà nước.

Do vậy, một môn học cơ bản không thể thiếu được đối với các ngành đào tạo thuộc khối kinh tế đó là “Pháp luật kinh tế”. Môn học này nhằm trang bị những quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh gồm hai nhóm: Nhóm những quy định pháp luật điều chỉnh trực tiếp, dành riêng cho các chủ thể kinh doanh; nhóm những quy định pháp luật áp dụng chung cho mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh cũng như không kinh doanh khi các chủ thể kinh doanh thực hiện những quyền và nghĩa vụ có liên quan phải tuân theo.

Cuốn “Pháp luật kinh tế” được biên soạn với nội dung tập trung vào những quy định cơ bản, hiện hành của pháp luật Việt Nam điều chỉnh các quan hệ pháp luật phát sinh trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất xã hội và trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, đặc biệt là hoạt động kinh doanh. Đồng thời chú trọng đề cập những quy định của pháp luật, những vấn đề thực tiễn điển hình trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh xoay quanh những vấn đề thường thấy của một doanh nghiệp từ khi thành lập, đến thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và khi rút khỏi thị trường (giải thể, phá sản).

Mục đích của cuốn sách “Pháp luật kinh tế” nhằm truyền đạt những kiến thức pháp lý cơ bản của Nhà nước, rèn luyện cho người học các kỹ năng tìm hiểu pháp luật và xử lý tình huống pháp lý trong hoạt động kinh doanh diễn ra trong thực tế. Nhằm tăng cường kỹ năng áp dụng pháp luật kinh tế đối với cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ quản trị doanh nghiệp.

Nội dung sách có sự chọn lựa kế thừa, phát triển các giáo trình đã xuất bản trong và ngoài nước, đồng thời cập nhật những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, những quy định mới của pháp luật. Sách gồm 7 chương: Khái niệm, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu (chương mở đầu); Kiến thức cơ bản về luật, pháp lý, pháp luật và pháp luật kinh tế (chương 1); Pháp luật về doanh nghiệp (chương 2); Pháp luật về tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp (chương 3); Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh (chương 4); Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và vụ việc cạnh tranh (chương 5); Pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (chương 6).

Sách này sử dụng cho học tập, nghiên cứu môn học pháp luật kinh tế các hệ đào tạo chính quy và không chính quy thuộc các khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và các ngành có lựa chọn môn học này. Sách còn sử dụng cho các lớp sau đại học tham khảo những nội dung có liên quan và bạn đọc quan tâm.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất