Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP 2000 Version 14 tập 2
4.5
2083
Lượt xem
15
Đã bán
Chọn sản phẩm
165.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
36.000₫
Thành tiền 165.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2013
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 26.5 (cm)
Số trang:
418
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
2013-sap2000t2
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4443-9

SAP (Structural Analysic Program) là họ chương trình phán tích két cấu do Giáo sư Edward L. Wilson nghiên cứu và phát triẻn tại Đại học California, Berkeley Hoa kỳ. SAP dược thương mại hóa bởi hãng CSI với version dâu tiên ra dời vào năm 1970. Từ đó đèn nay SAP luôn được mở rộng và bó sung liên tục. Hệ SAP du nhập vào Việt Nam từ những năm 1990 với các Version như SAP86, SAP90 và SAP2000. Phiên bản SAP2000 hoạt động hoàn toàn trong môi trường Window và được giảng dạy chính thức cho các sinh viên khoa xảy dựng công trình tại các trường Đại học ớ Việt Nam. Cũng đã có nhiều công trình thực tế ở Việt Nam được phân tích và thiết kế bằng chương trình SAP2000. Hiện tại SAP2000 version 14 dã ra đời với rất nhiều tính năng mạnh trong phân tích và thiết kế rat nhiêu dạng công trình khác nhau như kết cấu dân dụng, kết cấu công trình biên, kết câu cáu. SAP2000 liên tục được bô sung và mở rộng đê phân tích và thiêt kế nhiều dạng kêt cáu đặc biệt như cầu dầm hộp dự ứng lực thi công phản đoạn, cầu dây văng, cầu dây võng, phân tích động đất, phản tích kêt cấu dàn khoan trên biên, ...

Tiếp theo cuốn SAP2000 VI4 tập 1 được xuất bản năm 2011, nhóm tác giả tiếp tục biên soạn tập 2. Nội dung của tập 2 để cập chù yêu đên phân tích và thiêt kê kêt cấu công trình câu. Ket cấu sách dược chia thành 10 chương, chương 1 giới thiệu tông quan một sô tính năng phán tích nâng cao cùa SAP2000 Vỉ4, chương 2 giới thiệu cơ sở thiết kể kết cấu nhịp cầu trong SAP2000/Bridge, các chương từ 3 đến 10 là các vỉ dụ tính toán các cấu kiện công trình cầu từ móng cọc, bản mặt cầu, cầu dam BTCT thường, cầu dam dir ứng lực, cầu treo dây văng, cầu dây võng, câu Etradosed, tính toán phục vụ thử tải cáu.

Các ví dụ thực hành được hiên soạn khá chi tiết để độc giả từng bước nắm bắt các kỹ năng ứng dụng SAP2000 V4 phân tích và thiết kế cầu.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất