Phân tích kinh tế - kỹ thuật trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
4.5
1919
Lượt xem
3
Đã bán
Chọn sản phẩm
72.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 72.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2020
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
120
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-3232-0
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4004-2

 

Cùng với sự phát triển kinh tế, khối lượng đầu tư xây dựng hàng năm của nước ta tăng rất nhanh. Để nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng đòi hỏi phải tăng cường công tác phân tích đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình trong đó có dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải và sử dụng hợp lý các phương pháp đánh giá, so sánh lựa chọn các phương án kỹ thuật trong xây dựng giữ vai trò hết sức quan trọng trong quá trình ra quyết định khi lựa chọn phương án tốt nhất.

Trong những năm gần đây đã có tài liệu về phân tích đánh giá dự án đầu tư xây dựng trong đó có dự án đầu tư xây dựng giao thông vận tải được biên soạn. Các tài liệu về phân tích đánh giá dự án đầu tư xây dựng giao thông vận tải chủ yếu phục vụ cho hội thảo của Bộ Giao thông vận tải liên quan đến công tác lập, thẩm định dự án trước khi quyết định đầu tư đối với dự án; sách về đánh giá, so sánh các phương án kỹ thuật trong xây dựng chủ yếu trình bày được lồng ghép và tản mạn, chưa trình bày ở dạng sách chuyên khảo phục vụ người sử dụng thuận lợi và dễ dàng khi tham khảo sử dụng chúng.

Để khắc phục hạn chế này, cuốn sách “Phân tích kinh tế kỹ thuật trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông” được ra đời. Cuốn sách do TS. Đinh Văn Khiên là chủ biên và tập thể các giảng viên của bộ môn Kinh tế xây dựng, trường Đại học Xây dựng cùng tham gia biên soạn.

Sách được viết dựa trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn đang áp dụng rộng rãi ở Việt Nam có chú trọng đến các thông lệ quốc tế.

Cuốn sách được biên soạn với mục đích trước hết là phục vụ công tác đào tạo cho môn học “Kinh tế vận tải” tại trường Đại học Xây dựng, đồng thời là tài liệu tham khảo cho công tác thẩm tra đánh giá tính khả thi của dự án cũng như các phương án kỹ thuật trong xây dựng công trình.

Sách được bố cục thành 2 phần và phân công cho những người biên soạn như sau:

Phần 1: Phân tích đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải.

Cơ sở lý luận về phân tích đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải do TS Đinh Văn Khiên là chủ biên và biên soạn.

Chỉ dẫn về lập các chương mục của dự án đầu tư xây dựng do ThS. Hoàng Vân Giang biên soạn.

Phần 2: Các phương pháp chung đánh giá, so sánh các phương án kỹ thuật xây dựng do nhóm các tác giả biên soạn:

Phương pháp dùng một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp trong đó có chỉ tiêu dùng để phân tích đánh giá dự án đầu tư và hệ chỉ tiêu bổ sung để đánh giá, so sánh lựa chọn phương án do ThS. Vũ Thị Kim Dung biên soạn.

Phương pháp dùng chỉ  tiêu  tổng hợp  không đơn  vị  đo để  phân  tích  đánh  giá,  so  sánh  lựa  chọn  phương  án  do ThS. Nguyễn Thị Nha Trang biên soạn.

Phương pháp dùng chỉ tiêu giá trị - sử dụng và một số vấn đề kinh tế của chất lượng xây dựng trong đánh giá, so sánh lựa chọn phương án kỹ thuật xây dựng do ThS. Nguyễn Như Phiên biên soạn.

 

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất