Nhà xuất bản Lao động - Xã hội

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
1 Đầu sách
Nhà xuất bản Lao động Xã hội là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hoạt động trong lĩnh vực Xuất bản - In - Phát hành theo Giấy phép số 394/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14/8/2015.
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.