Nhà cao tầng - Thiết kế và xây dựng - Tập 1 Kiến trúc nhà cao tầng
4.5
980
Lượt xem
4
Đã bán
Chọn sản phẩm
148.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
28.000₫
Thành tiền 148.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2019
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27cm
Số trang:
334
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-3044-9
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5922-8

Nhà cao tầng bắt đầu xuất hiện từ năm 1883 và đã được phát triển nhanh chóng tụi nhiều đô thị lớn trên thế giới. Nhà cao tầng, đặc biệt là các cao ốc biểu tượng cho kiến trúc đô thỉ hiện đại, là sản phẩm cũng đồng thời là biểu trưng cho các tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng tiên tiến.

Việt Nam đang thực hiện công cuộc Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá đất nước. Quá trình đô thị hoá đang diễn ra nhanh chóng cùng với sự phát triển xây dựng các công trình cao tầng. Bộ Xây dựng đã và đang triển khai nhiêu nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nhằm hoàn thiện công tác thiết kê và thi công xây dựng nhà cao tầng. Trong đó có việc biên soạn bộ sách "Nhà cao tầng - Thiết kế và xây dựng" do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện.

Với sự tham gia của tập thể các cán bộ khoa học chuyên ngành nhiều kinh nghiêm, bộ sách đã hệ thống hoá được các vấn đề lý luận thực tiễn về thiết kế, thi công, kết cấu và công nghệ xây dựng, cũng như các trang thiết bị kỹ thuật cho nhà cao tầng.

Bộ sách sẽ là tài liêu tham khảo bổ ích cho các độc giả là các nhà chuyên môn đang thực hiện công tác tư vấn thiết kế xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đô thị, giảng dạy, nghiên cứu, cũng như sinh viên chuyên ngành kiên trúc, xây dựng trong cả nước.

Hy vọng rằng sắp tới nhiều bộ sách chuyên môn có chất lượng cao sẽ ra mắt để góp phần đào tạo nguồn lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất