Nghiệp vụ đấu thầu - 300 câu hỏi đáp và xử lý tình huống trong đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng
4.5 256 Đánh giá
4 Lượt mua
193 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 16.950đ/tháng Thuê
Sách giấy: 113.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Nghiệp vụ đấu thầu - 300 câu hỏi đáp và xử lý tình huống trong đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng

Tác giả

TS. Trần Vinh Vũ - Viện XD và Quản trị kinh doanh

4.5 256 Đánh giá
4 Lượt mua
193 Lượt xem
Ebook: 16.950đ/tháng Thuê
Sách giấy: 113.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 302 trang
  • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  • Năm xuất bản: 2020
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-3207-8
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nghiệp vụ đấu thầu - 300 câu hỏi đáp và xử lý tình huống trong đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng

Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển. Tổng đầu tư toàn xã hội tăng dần theo từng năm. Làm thế nào để đồng tiền đầu tư trở nên hiệu quả? Làm thế nào để lựa chọn được nhà thầu phù hợp để cùng chủ đầu tư tạo ra sản phẩm đúng như kế hoạch và mong muốn của nhà đầu tư? Làm thế nào để hoạt động đầu tư của mình không vi phạm pháp luật?

Hàng loạt vấn đề đặt ra đòi hỏi các văn bản Luật, đặc biệt là Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu phải thật sự đi vào cuộc sống, phải bao quát được những tình huống phức tạp, bất cập đang diễn ra trong xã hội, phải có tầm nhìn hướng tới công nghệ và xu thế tương lai, phù hợp với xu thế chung của xã hội tiến bộ,…

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ra đời là một bước tiến lớn trong công tác làm luật. Mạng Đấu thầu quốc gia đang ngày càng phát huy hiệu quả. Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động đấu thầu của nước ta đang tồn tại nhiều bất cập, những bất cập đó làm ảnh hưởng đến sự phát triển đất nước; sự lành mạnh của thị trường; xói mòn lòng tin của các nhà  đầu  tư; hủy hoại sự  sáng  tạo, nhiệt huyết xây dựng doanh nghiệp, khát vọng cống hiến cho đất nước của những doanh nhân có tâm với sự phát triển đất nước. Với  kinh  nghiệm  hơn  20  năm  làm  nghề  xây  dựng  và nghiên cứu khoa học, chúng tôi hiểu những vướng mắc, trăn trở của các nhà đầu tư, các chủ đầu tư dự án, các ban quản lý dự án, bên mời thầu, các nhà tư vấn, các nhà thầu và các nhà hoạch định chính sách. Đó là động lực thôi thúc chúng tôi cho ra đời cuốn sách “Nghiệp vụ đấu thầu - 300 câu hỏi đáp xử lý tình huống trong đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng”.

Tri thức bao la và vô hạn, trong giới hạn của cuốn sách này chúng tôi mong muốn đem đến cho

người đọc:

1- Một phương pháp tiếp cận nhanh nhất, dễ hiểu nhất trước một "rừng" văn bản pháp luật;

2- Hệ thống lại một cách nhanh nhất, trực quan nhất, dễ hiểu nhất về công tác đấu thầu;

3- Những chỉ dẫn cụ thể, trực quan nhất cách giải quyết các vướng mắc trong hoạt động đấu thầu;

4- Những giải pháp xử lý có căn cứ, có lý luận rõ ràng để thực hiện.

Mục lục ở đây

Lời mở đầu

3

Một số từ viết tắt

7

Chương I. Tổng quan về đấu thầu và thực trạng đấu thầu hiện nay

 

I. Khái niệm về đấu thầu

9

II. Sứ mệnh của hoạt động đấu thầu

11

III. Thực trạng đấu thầu hiện nay

12

Chương II. Một số kiến thức chung về đấu thầu

20

Chương III. Hỏi đáp về các quy định chung trong đấu thầu

 

I. Quy định chung

(câu 1 đến câu 15)

34

II. Tư cách hợp lệ

(câu 16 đến câu 26)

42

III. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

(câu 27 đến câu 43)

48

IV. Bảo đảm dự thầu

(câu 44 đến câu 53)

56

V. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

(câu 54 đến câu 58)

66

VI. Đăng tải thông tin về đấu thầu

(câu 59 đến câu 61)

71

Chương 4. Hỏi đáp về hình thức,  phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

(câu 62 đến câu 64)

75

Chương V. Hỏi đáp về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

(câu 65 đến câu 72)

87

Chương VI. Hỏi đáp về quy trình, phương pháp
 đánh giá HSDT, HSĐX; liên danh; thương thảo hợp đồng; xét duyệt trúng thầu

 

I.  Phương pháp đánh giá HSDT, HSĐX

(câu 73 đến câu 74)

91

II. Đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

(câu 75 đến câu 93)

92

III. Đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu
dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

(câu 94 đến câu 98)

112

IV. Đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu
cung cấp dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

(câu 99 đến câu 102)

117

V. Đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu
mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức:
- Hai giai đoạn một túi hồ sơ
- Hai giai đoạn hai túi hồ sơ

(câu 103)

121

VI. Chỉ định đấu thầu

(câu 104 đến câu 106)

122

VII. Chào hàng cạnh tranh

(câu 107 đến câu 109)

126

VIII. Mua sắm trực tiếp

(câu 110)

133

IX. Tự thực hiện

(câu 111 đến câu 113)

136

X. Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ

 

(câu 114 đến câu 115)

139

XI. Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu
có sự tham gia thực hiện của cộng đồng

(câu 116 đến câu 119)

141

XII. Lựa chọn nhà thầu cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công
  (câu 120 đến câu 125)

144

XIII.  Liên danh

(câu 126 đến câu 132)

147

XIV. Thương thảo hợp đồng

(câu 133 đến câu 147)

152

XV. Các nội dung liên quan

(câu 148 đến câu 155)

166

Chương VII. Hỏi đáp về hợp đồng

 

(câu 156 đến câu 189)

173

Chương VIII. Hỏi đáp về hành vi bị cấm và kiến nghị trong đấu thầu

 

(câu 190 đến câu 217)

200

Chương IX. Hỏi đáp về đấu thầu qua mạng

 

(câu 218 đến câu 256)

229

Chương X. Hỏi đáp về các tình huống cụ thể khác

 

(câu 257 đến câu 300)

252

Câu hỏi mở

(câu 301 đến câu 308)

294

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.