Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline bán lẻ:

0888080290
Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị - Đề án 1961: “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2020”

4.5

970

lượt xem

0

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
Thành tiền

24.000₫

 • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
 • Kích thước bìa:17 x 24 cm
 • Năm XB:2021
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook
 • Số trang: 141 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-6060-6
 • ISBN: 978-604-82-6089-7
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Trong cuốn sách này, đưa ra từ các chuyên đề chung nhất đến những chuyên đề cụ thể nhằm áp dụng được vào thực tiễn các đô thị hiện nay: - Chương 1: Những vấn đề chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh  đô thị; - Chương 2: Xây dựng năng lực cạnh tranh đô thị từ thể chế và tầm nhìn; - Chương 3: Các nguồn lực tài chính đầu tư phát triển đô thị; - Chương 4: Đánh giá hiệu quả đầu tư, sử dụng và huy động vốn để phát triển đô thị nâng cao cạnh tranh đô thị; - Chương 5: Những vấn đề chung về thương hiệu đô thị và các bước xây dựng thương hiệu đô thị; - Bài học kinh nghiệm từ: Nâng cao sức cạnh tranh đô thị từ vườn quả Lái Thiêu; - Bài học từ: Buôn Cô Thôn “làng trong phố” chốn thủ phủ cà phê. 

Đây là những chuyên đề có ý nghĩa về mặt khoa học cũng như có ý nghĩa thực tiễn để lãnh đạo các đô thị và các nhà quản lý đô thị có thể vận dụng phù hợp vào các đô thị của mình. 

Cuốn sách này lần đầu tiên được soạn thảo, do vậy, tác giả đã cố gắng rất nhiều từ việc nghiên cứu những tài liệu của tổ chức, của các tác giả quốc tế, trong nước và nghiên cứu thực tiễn đô thị tại Việt Nam để đưa ra được những vấn đề chung nhất, cơ bản nhất cho các đọc giả,

Bình luận

Tuyển tập hay nhất

Ok